Çevre Dostu Bir Ürün Cam Balkon

Geri Dönüşümü Mümkün Malzemelerden Cam Balkon

Günümüz ekonomi sistemleri üretim planlamalarını çevre etki değerlendirmeleri esaslarına göre yapmaktadırlar. Önemli olan sürdürülebilir bir ekonomik faaliyet yapılanmasıdır. Çevre dostu bir ürün cam balkon bu anlamda sağlıklı ve çevreci bir üründür. Atlas cam balkon İzmir ve ilçelerinde çevre dostu camlama ürünleri ile hizmet vermektedir.

cevre-dostu-cam-balkon-izmir

Çevre dostu katlanır cam balkon İzmir

Çevreye Zararsız Bir Ürün Cam Balkon Malzemeleri

Cam en doğal malzemedir. Sağlığa herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Cam balkon sistemlerinin ana malzemesi camdır. Cam hurdası geri dönüşüm faaliyetleri ile ekonomiye geri kazandırılmaktadır. Biraz cam ve camın tarihinden bahsedecek olursak;

Camın keşfi tarih sayfalarında kaybolmuştur, fakat 4000 yıl kadar öncesine dayandığı biliniyor.

Cam yapımının keşfinde iki ana aşama bulunuyor. İlki, bildiğimiz kumun soda ve kireç ile ısıtılarak yeni bir malzeme, diğer bir deyişle cama dönüşmesidir. Bu yeni malzeme çok sert ve pürüzsüzdür. İkincisi, aynı derecede önemli olan, şeffaf cam elde etmek için kullanılan kimyasal maddelerin hangi oranda katılacağının bulunuşudur.

Gerçek camın oluşturulmasının ilk aşaması bir kaza sonucu gerçekleşmiş olmalı, fakat ikincisi, bugün ismi bilinmeyen kimyacıların birçok defa deneyerek buldukları özel oranlarla elde edilmiştir.

İlk önceleri cam ürünleri masif kütleler halindeydi, şekilli camlar daha sonra yapıldı. Bu işlem cam nesnenin çamurdan ya da tahtadan bir kalıbını yapıp, eriyik durumdaki camın bu kalıbın etrafına sarılmasından sonra, cam eşya tamamlanınca içindeki tahta ya da çamur kalıbın çıkarılmasıyla son buluyordu. M.Ö. 1200’lerde cam, açık bir kalıbın üstüne bastırılarak yapılıyordu.

Yüzyıllarca cam, takıda, mücevherde, yer ve duvar mozaiğinde kullanıldı. Camın kullanım amacının genişlemesi, cam üflemeciliğinin icadıyla gerçekleşti. M.Ö. 20’de bu yeni cam üretme yönteminin kullanılması endüstriyel bir devrim yarattı ve camın lüks malzeme üretiminden işlevsel malzeme üretimine kaymasını sağladı. Pompei, M.S. 79’da mahvolduğunda, ardında bu devrimle ilgili kanıtlar bıraktı. Üzeri kaplanmış cam ürünlerin kalıntıları cam üretiminin çok gelişkin bir noktada olduğunu ve pencere camının artık iyi kalitede üretilebildiğini gösteriyordu. M.S. 330’lu yıllarda Roma İmparatoru Konstantin cam üfleyicilerini Konstantinopolis’e (şimdiki adıyla İstanbul’a) göndermişti. Bizanslı cam işçileri renkli cam ve mozaik üretiminde ustalaşmışlardı; boyalı pencere camları ilk bu dönemde ortaya çıktı. Kaynağı ne olursa olsun cam sanatı Fransa’ya ulaştıktan sonra, kullanmaya başlayanların sayısı oldukça arttı. Ortaçağın karanlık dönemlerinde cam endüstrisi İslam Dünya’sında canlandı. Daha sonra Venedikli üreticilerle Avrupa’da tekrar önem kazandı.

M.S. 1159’da St.Marcus Katedrali inşaa edildiğinde tüm binanın İncili anlatan cam mozaikle kaplanması 250 yıl sürdü. Aynaların civa ile sırlanması 1369’da gerçekleşti. 1700’lerde Venedik’te 300 cam mozaik üretim atölyesi ve fabrikası mevcutken, 19. yy’da sadece 1 tane kalmıştır. Bu mozaik devrinin kapandığının bir kanıtıdır.

Cam Çağı

1600’lerde kömürün odundan daha çok ısı verdiği ve cam üretiminde yakıt olarak kullanılmasının daha çok işe yarayacağı anlaşıldı. Cam işçiliği yapan herkes cam sanatında ustaydı. 19. yy’da cam üretimindeki mekanikleşmeyle, pencere camı boyutları büyüdü. 19. yy sonlarında camın ancak kimyasında gelişme kaydedildi. Alman bilim adamları bu dönemde optik aletler için yeni camlar geliştirmeye çalışıyorlardı. 20. yüzyılın ilk yarısına cam üretimindeki ve kullanım alanındaki gelişmeler nedeniyle ‘Cilalı Cam Devri’ denilebilir.

1903’te Michael Owens ilk cam üretim makinesini icat etti. Bugün, cam iplik haline bile getirilebiliyor. Bir cam iplikçiği bir insan saçının 1/15’i kadar inceltilebilir. Bu da yarım kilo camla ekvatoru çevreleyebilmek anlamına gelir.

Birçok sayıdaki kimyasal madde (boraks, soda gibi) sıvı camda, camın sertleşmesi gibi çeşitli özelliklerin cama katılması için kullanılır. Belli bir karakterdeki camın oluşumu camın soğutulma hızına bağlıdır ve atomlar arası ya da atom grupları arasındaki karışık bağ yapılarına (Kovalent ve iyonik bağlar) ihtiyaç duyar. Bireysel atomlar ‘kristal kafes’ diye bilinen düzenli 3 boyutlu diziler meydana getirdiğinde, kristaller oluşur. Fakat cam, sıvı haldeyken soğumaya başladığında, rastgele bir ağ oluşturur. Camın oluşumunda yer alan asıl parçalara, bu durumda ağ oluşturucuları diyebiliriz. İyonlar bu ağın bazı bölgelerine sızarak, ağ yapısını yeniden düzenlerler ve böylece camın iyonlara bağlı olan özellikleri ortaya çıkar. İyonlara ağ düzenleyicileri denmesinin sebebi budur. Camın kimyasal dayanıklılığı, diğer bilinen malzemelerden çok daha fazla ve geniş bir yelpazededir. Ayrıca mekanik dayanaklığını da kurşungeçirmez camların varlığı kanıtlar. Kurşungeçirmez camların yapısında polikarbonat vardır ve camın bir santimetre kalınlıkta olması kurşun geçirmemesi için yeterlidir.

Cam Balkon Malzemesi Alüminyum

Alüminyum doğala estetik ve uzun ömürlü bir malzemedir. Hafif ve estetik bir malzemedir. Yaşamın bir çok alanında kullanılmaktadır. Geri dönüşüm(hurda) değeri yüksektir.

Alüminyum – En Genç Metal :

Alüminyum, yeryüzünde oksijen ve silisyum’dan sonra en çok bulunan üçüncü element olmasına rağmen, endüstriyel çapta üretimi 1886 yılında elektroliz yönteminin kullanılmaya başlanması ile gerçekleşmiştir.

Alüminyum, diğer çok kullanılan metaller olan demir, kurşun ve kalay gibi, doğada bileşikler halinde bulunur. Alüminyumu oksit halindeki bileşiğinden ilk ayıran ve elde eden kişi, 1807 yılında, Sir Humprey Davy olmuştur. Daha sonra, Hans Christian Oersted, Frederick Wöhler ve Henri Sainte-Clairre Deville, alüminyum eldesinde yenilikler getirmişlerdir.

Alüminyumun endüstriyel çapta üretimi ise, 1886 yılında ABD’de Charles Martin Hall ve Fransa’da Paul T. Heroult’un birbirlerinden habersiz olarak yaptıkları elektroliz yöntemi ile başlamıştır. Bu, günümüzde halen kullanılan yöntem olduğundan, 1886 yılı alüminyum endüstrisinin başlangıç yılı olarak kabul edilir.

1886 yılında Werner Von Siemens’in dinamoyu keşfi ve 1892 yılında K.J.Bayer’in, boksitten alümina eldesini sağlayan Bayer prosesini bulması ile alüminyumun endüstriyel çapta üretimi çok kolaylaşmış ve bu en genç metal, demir çelikten sonra dünyada en çok kullanılan ikinci metal olmuştur.

Alüminyum, yüzyıldan beri, tüm dünyada aynı yöntemle elde edilmektedir. Alüminyum eldesi, iki aşamada gerçekleşir. Birinci aşamada, Bayer metodu ile boksit cevherinden alümina elde edilir. İkinci aşamada ise, elektroliz ile alümina’dan alüminyum elde edilir. Alümina tesisleri, genellikle boksit cevherlerinin yanına kurulur. Madenden çıkarılan boksit cevheri, sudkostik eriyiği ile muamele edilerek alüminyum hidroksit eldesi gerçekleşir. Bu işlem sonucunda oluşan erimeyen kalıntılar (kırmızı çamur) ayrılır ve alüminyum hidroksitin kalsinasyonu ile “alümina” (alüminyum oksit) elde edilir.

Bundan sonraki aşama, “alümina”nın “alüminyum”a dönüştürülmesidir. Beyaz bir toz görünümündeki alümina, elektroliz işleminin yapılacağı hücre adı verilen özel yerlere alınır.

Burada amaç, alüminyumu oksijenden ayırmaktır. Elektroliz işlemi için 4-5 volt gerilimde doğru akım uygulanır. Dipte biriken alüminyumun alınması ile işlem tamamlanır.

Genel olarak, ağırlıkça 4 birim boksitten, 2 birim alümina ve 2 birim alüminadan da 1 birim alüminyum elde edilir.

İlk zamanlarda üretilen birincil alüminyumun her tonu için 42.000 kwh olan enerji sarfiyatı, günümüzde ortalama 16.500 kwh değerine düşmüştür. Bu değer, en yeni teknoloji ile çalışıldığında 13.000 kwh/t olmaktadır.

Yukarıda sözedilen işlemler ile elde edilen alüminyum “birincil alüminyum” (primary aluminium) olarak tanımlanır.

Alüminyum Ürünlerin Üretim Yöntemine Göre Sınıflandırılması :

Alüminyum, ekstrüzyon, haddeleme ve döküm işlemleri ile çeşitli yarı- ürün ve ürünler haline dönüştürülür.

Yassı Ürünler

Sıcak ve soğuk haddeleme yöntemi ile alüminyumdan plaka, levha ve folyo gibi yassı ürünler elde edilir.

Ekstrüzyon Ürünleri

Ekstrüzyon yöntemi ile çeşitli kesitlerde aluminyum profil, çubuk, boru, lamalar ve filmaşin elde edilir.

Alüminyum, ekstrüzyon işlemine çok uygun bir metaldir. Böylece, kullanım amacına uygun şekil ve ölçülerde pek çok ürün, başka bir biçimlendirme işlemine gerek kalmadan ekonomik bir şekilde üretilir.

iki köşeli cam balkon

iki köşeli camlama

 

Döküm Ürünleri

Alüminyumdan, kokil, basınçlı veya kum döküm yöntemleri ile çeşitli büyüklük ve şekilde parçalar üretilir.Alüminyum İletkenler

Bakırdan daha hafif olan alüminyum, elektrik enerjisinin nakledilmesinde büyük avantaj sağlamaktadır. Bu nedenle günümüzde enerji nakil hatları alüminyumdan yapılmaktadır. Alüminyum iletkenler, kontinü döküm ile filmaşin eldesi, filmaşinin haddede çekilerek tel haline getirilmesi ve tellerin örülmesi, ile oluşan üç aşamalı proses ile üretilirler.Alüminyum Kullanımının Endüstrilere Göre Gruplandırılması :
Alüminyum ve İnşaat

İnşaat sektörü, yılda Avrupa’da 1.2 milyon ton, ABD’de 1.05 milyon ton, Japonya’da 915.000 ton alüminyum kullanmaktadır (2000 yılında dünyada mimari amaçla alüminyum kullanımı).

Alüminyum, binaların çatı ve cephe kaplamalannda, kapı ve pencerelerinde, merdivenlerde, çatı iskeletinde, inşaat iskelelerinde ve sera yapımında büyük miktarda kullanılır.

izmir-camlama-sistemleri

izmir cam balkon

Alüminyumun sağlamlığı yanında sahip olduğu dekoratif görünüm, eloksal (anodik oksidasyon) kaplama ile bir bakıma ölümsüzleşir. Gerek doğal veya renkli eloksal kaplama, gerek ise lake kaplama (elektrostatik toz veya sıvı boyama) ile alüminyum; mimar ve mühendislere inşaat sektöründe zengin seçenekler sunar. İnşaat sektöründe; alüminyum ekstrüzyon, yassı-ürünler ve döküm ürünleri kapı/pencere doğramaları, cephe/çatı kaplamaları ve aksesuarların yapımında kullanılır.

cam balkon alanı

cam balkon alanı ölçme

Aluminyum ve Ambalaj

Alüminyum, en kullanışlı ambalaj malzemelerinden birisidir. Alüminyum, konteyner imalatından, ilaç ambalaj sektörüne kadar çok çeşitli ambalaj uygulamalarına mükemmel cevap verir. Banyoda; diş macunu tüpünden, marketlerdeki sayısız ürünler (çikolata vb.), mutfakta folyoya sarılı fırın yemekleri ve buzdolabındaki soğuk meşrubatlara kadar, alüminyum pek çok ürünü sarar ve korur. Alüminyumun homojen yapısı, ince folyo (alüminyum kağıt) şeklinde üretilebilmesi, hava geçirmezliği ve kolay şekillenebilmesi onu ideal bir ambalaj malzemesi yapar.

Alüminyum folyo, hava ve mor-ötesi ışınları geçirmediğinden, gıdaları doğal renk ve tatları ile birlikte korur. Alüminyum, folyo olarak vakumlu ambalajlarda, metalize film (alüminyum kaplı plastik) olarak da ısı ile kapanan ambalajlarda (yoğurt, ilaçlar vb) en tercih edilen malzemedir.

Alüminyumun en yaygın kullanıldığı alanlardan birisi de, meşrubat ve bira kutularıdır. Dünyada kullanılan tüm içecek kutularının % 80’i alüminyum kutularıdır. Bunun nedeni, hafif, açılması kolay, darbeye dayanıklı, sağlam, çabuk soğutma özelliği ve geri kazanılabilir (recyclable) olmalarıdır.

Kullanılmış alüminyum içecek kutularının yüksek hurda değeri, geri kazanım için kutuların toplanmasını kolaylaştırır.

Kullanılmış alüminyum kutuların tüketiciden satın alınması ile başlayan geri kazanma işlemi sonucunda, yeni kutular üretilmektedir.

Karşıyaka katlanır cam

Karşıyaka camlama

Alüminyum ve Geri Kazanma :
Alüminyum hurdasının yüksek değeri, kullanılmış alüminyum içecek kutusunun geri kazanılmasını teşvik eder. Böylece, yeni bir içecek kutusu olması için birkaç hafta yeter. Alüminyum, hiçbir zaman bir “atık” olmaz ve çevreye zarar vermez. Kullanılan alüminyumun % 30’u, hurdaların geri kazanılmasından elde edilmiştir. Bu oran elektrik, inşaat ve taşıt araçları sektörlerinde % 70’e varmaktadır.

Avrupa Alüminyum Kutu Geridönüşüm Organizasyonu (ACRE) tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa’da 100 kutunun 37’si geridönüşüm ile kazanılmaktadır. Bu oranının yakın gelecekte %50’ye çıkması beklenmektedir.

Çeşitli formlardaki alüminyum hurdaların (döküm hurdası, profil hurdası, levha hurdası, alüminyum kullanılmış eşya, vs.) ve cürüfün geri kazanımı için çeşitli ergitme fırınları kullanılmaktadır. Bunlar arasında yüksek verimli, düşük enerji harcayan yeni konsept bir fırın öne çıkmaktadır; Devirmeli Döner Fırın (diğer adı ile Konvertör Fırın). Devirmeli Döner Fırınlar, diğer tip fırınlara göre 2-3 misli daha hızlı ergitme yapabilmekte ve yakıt sarfiyatları da daha düşük olmaktadır. Ayrıca kirli-karışık-demirli hurda ve cürüf ergitme yönünde, flaks kullanımına gerek bırakmaması özelliğinden dolayı tercih edilmektedir.

Alüminyum ve Çevre :
Tüm endüstriyel uygulamaların, çevre üzerine etkisi vardır. Alüminyum sektörü, çevreyi en az etkileyen endüstrilerden birisidir. Alüminyum üretim metodları çevreye zarar vermez.

Birincil alüminyum üretim tesislerinde, flor gazı emisyonları %50, toz atıklar %75 oranında azaltılmıştır. Bu tesislerde oluşan atık miktarı, çevreye zarar vermeyecek seviyededir.

Alüminyum ve Kaynakları :
Alüminyum, yer kabuğunda en çok bulunan üçüncü elementtir. Bunun anlamı, insan varoldukça, yeterli alüminyum her zaman var olacaktır.

Günümüzün en geçerli alüminyum hammaddesi olan boksitin bilinen rezervleri, halihazır tüketim hızına göre 3000 yıl yetecek miktardadır. Tüketim hızının iki misli miktarda yeni boksit rezervleri bulunmaktadır. Bunun yanısıra, kaolin-esaslı yeni cevherlerden, alüminyum eldesi için de çalışmalar devam etmektedir.

Boksit, açık alan maden yataklarından çıkarılır. Daha sonra doğanın eski görünümünü alması için açılan yerler kapatılır ve ağaçlandırılır.

Alüminyumun Temel Nitelikleri :

Kaynak Tasarrufu

Gıda ve içecek paketleme uygulamalarında alüminyum folyo kullanılması üretimde gereken kaynaklarda daha fazla tasarruf sağlar. Ürün ömrü ile ilgili çeşitli değerlendirmeler (ömür döngüsü değerlendirmeleri) bir ürünün üretim, hazırlama ve tüketimden oluşan ömür döngüsü boyunca çevre üzerinde yaratılan toplam etkiler açısından alüminyum folyo paketleme ve evsel kullanıma yönelik folyonun payının yüzde ondan daha az bir düzeyde olduğunu göstermektedir.

Bariyer Koruması

Alüminyum folyonun ışık, gazlar ve neme karşı sağladığı toplam bariyer koruması gıda, içecek ve teknik uygulama amaçlı esnek laminatlarda kullanılmasının temel nedenidir. Alüminyum folyo çok ince olsa bile aroma ve ürün özelliklerinin mükemmel korunmasını sağlar. Değerli aromalar için tam koruma sunarak hassas ürünlerin son kullanım ömrünü aylarca, hatta yıllarca uzatabilir. Alüminyum folyo paketleme soğutmaya gerek kalmaksızın ürünleri uzun süreli koruyarak bozulmayı önler ve ciddi enerji tasarrufu sağlar.

Mekanik Özellikler

Hafif ama güçlü yapısıyla alüminyum folyo çok çeşitli biçimlerde ürünlerin paketlenmesi ve yeniden paketlenmesi açısından katlandıktan sonra aynı kalabilme özelliğiyle mükemmeldir ve sızdırmazlık elemanları gereksinimini en aza indirir. Çok yumuşak olduğu için bariyer özelliğini yitirmeksizin kolaylıkla yeniden şekillendirilebilir. Bu açıdan çeşitli pazarlara yönelik çok ince laminat oluşturmak için diğer esnek katmanlarla birlikte kullanımda ideal bir malzemedir ve sonuçta bir kez daha kaynak tasarrufu sağlar.

Kolay Biçimlendirme ve Dayanıklılık

Alüminyum folyo biçimli bir tabağa kaplandığında özellikle kıvrım ve kenarlar belirgin kalır. İstenen performans özelliklerine göre biçim, kalınlık, alaşım ve kıvam seçilebilir.

Hafiflik ve Az Yer Kaplama

Boş paketlerin hafiflik, düz veya makaraya sarılmış formatı ve özellikle alüminyum folyo konteyner örneğinde dolgu makinelerinin haznesine uygun biçimleri nedeniyle taşıma ve depolama açısından ekonomiktir. Alüminyum folyo hem paketleme, hem de ürün ve atık nakliyesi sırasında kaynak tasarrufuna yardımcı olur. Alüminyum folyo paketleme soğutmaya gerek kalmaksızın ürünleri uzun süreli koruyarak ciddi enerji tasarrufu sağlar. Alüminyum folyo depolama ve sergileme açısından az yer kaplayarak ilave enerji ve maliyet tasarrufuna yol açar. Alüminyum folyo hafiflik ve verimlilik özelliğiyle gereken paketleme malzemesi miktarını en aza indirir.

Yapısal Stabilite

Alüminyum folyo mimarların binalar ve temelleri hafifletmelerinin yanısıra mühendislerin her türlü gemi, uçak, kamyon ve özel araç taşımacılığında ağırlıktan tasarruf etmelerini sağlayan hafif petek yapılarda gerekli sertlik ve stabilite kazandırır.

Yeniden İşlenebilirlik

Alüminyum kalite kaybı olmaksızın 100 % oranda sonsuza dek yeniden işlenebilir. Alüminyumun yeniden işlenme süreci asıl üretime kıyasla 95 % daha az enerji gerektirir ve dolayısıyla emisyon açısından muazzam bir tasarruf anlamına gelir. Modern ayırma teknikleri evsel atıklardaki alüminyum folyonun asıl üretimde gerçekleşen üretim maliyetinin çok daha azıyla yeniden işlenebilmesini sağlamaktadır.

Geri Kazanım

Alüminyum folyo yeniden işlenmek üzere toplanmayıp fırınlarda yakılırsa ince lamine folyo materyalin çoğu oksitlenir ve geri kazanılabilecek enerji açığa çıkar. Üstelik geri kalan oksitlenmemiş alüminyum fırındaki küllerden ayırılarak yeniden işlenmek üzere kullanılabilir.

Isı Performansı

Alüminyum folyonun ısı iletkenliği yüksektir. Hiçbir bozulma, erime veya ani çatlama riski olmaksızın donma sıcaklıklarından pişirme ve kızartma sıcaklıklarına kadar işleme ve paketleme sırasında karşılaşılan her türlü ısı değişimlerine dayanıklıdır.
Ayrıca alüminyum folyonun ısıyı hızla yayma özelliği otoklavlama ve ısı geçirmezlik işlemleri açısından idealdir. Sızdırmazlık sürelerinin en aza indirilmesine katkıda bulunur. Ürün kalitesinin korumasının yanısıra enerji tasarrufu sağlayarak hem konteynerler, hem de esnek paketlemede ısı değişimlerini dengeler. Isı iletkenliği sayesinde işleme, soğutma ve yeniden ısıtma süreleri oldukça kısalır. Bir aracın güç kaynağının verimli kullanımının yanısıra sürücü ve yolcuların konforu açısından son derece önemli işleviyle alüminyum folyodan yapılma finleri olan ısı değiştiriciler gereği gibi hem ısıtma, hem de soğutma sağlar. Alüminyum folyo hafifliği sayesinde vazgeçilmez bir tercih haline gelmiştir.

Çok Çeşitli Isıtma ve Soğutma İşlevleri

Alüminyum folyolu gıdalar konveksiyon, mikro dalga, fanlı fırın veya “ben mari” sistemlerde pişirilebilir veya yeniden ısıtılabilir. Alüminyum folyo paketleme yemeklerin hazırlanmasında zaman ve kaynak tasarrufu sağlar.

Hijyen

Yüksek sıcaklıkta tavlama işlemi nedeniyle alüminyum folyo üretildikten sonra tamamen steril olur. Gıda maddelerine temas açısından güvenlidir ve bakterilerin toplanmasına ve gelişmesine izin vermez.

Emniyet ve Ürün Güvenliği

Alüminyum folyo gıda maddelerine temas açısından güvenlidir. Kaplamasız alüminyum folyo gıdaların büyük çoğunluğu ile reaksiyon oluşturmaz. Alüminyum folyo çoğu uygulamada lamine içinde diğer materyallerle birlikte kullanıldığı için ürünle temas halinde olmaz. Ayrıca ürüne el sürülmesine karşı ideal koruma sağlar ve sahteciliğe karşı mücadeleyi destekler.

Dekoratif Potansiyel

Alüminyum folyo parlak veya mat metalik finisajının yanısıra bütün basım teknolojilerine uygunluğu tasarımcılara olağanüstü grafik, raf görünümü ve markanın ayırt edilebilirliği açısından harika paketler tasarımlama imkanları sağlar.

Yansıtma özelliği

Alüminyum folyo ışık ve kızıl ötesi ısıyı 98% düzeyine kadar yansıtır. Parlak yüzeyinin de ısı yayıcılığı düşüktür. Bu nedenle izolasyonda enerji tasarrufu sağlanır. İzolasyon görevi yangına karşı korumayı da kapsar. Alüminyum folyo taşıtlar ve gemilerde kullanılan “yangın perdeleri”, yangına dayanıklı kapı ve panellerde ısıyı yayarak alevleri güçlendiren oksijen erişimini önler.

Elektrik İletkenliği

Alüminyum folyo manyetik ve telsiz frekans emisyonlarına karşı koruyucudur. Fiber optik kablolarda kullanılan alüminyum folyo kablo bağlantılarının sağlamlığını test etmede “iz sürücü” görevi yapar. Kablo sargılarında ise folyonun elektrik iletkenliği kablo devresinin bir bütün olarak kontrol edilebilmesini sağlar.

Geri Dönüşüm Sektöründe Cam Balkon

Faydalı ürün geri dönüşüm özelliği taşıyan malzemelerden üretilmesidir. Burada esas unsur doğaya zarar verecek ham madde ile üretilmemesidir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s